Podgórzyn (niem. Giersdorf)
Młyn papierniczy, Fabryka papieru / papiernia, Fabryka ścieru / ścieralnia

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Podgórzyn, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

ok. 1681 - ok. 1920

Profil produkcji

papier czerpany, papier maszynowy, ścier

Asortyment produkcji

 • papier czerpany
 • papier pakowy z wytwarzanego na miejscu ścieru (później)

Wykaz właścicieli

 • Christian I Geißler – 1704
 • G.F. Scholtz – 1741
 • Hans Christoph Hentschel – 1687
 • Christian Friedrich Scholtz – 1787–1817
 • Johann Georg Scholtz (dzierżawca) – 1741–1744; (właściciel) – 1744–1768
 • Benjamin Gottlieb Altmann (właściciel) – 1818
 • Altmann (syn Benjamina; właściciel)
 • Ludwig Große (właściciel) – do 1851
 • Selliger, zięć Großego – od 1877
 • Hayer – do końca XIX w.

Opis

Papiernia po raz pierwszy wymieniana w 1681 r., działała bez większych przerw. W drugiej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX w. była własnością papierników. Od 1741 r. dzierżawcą był papiernik G.F. Scholtz, a przed 1817 r. Chrystian Fryderyk Scholtz. W 1845 r. wykorzystywano jedną kadź czerpalną. W 1852 r. zaczęto tu wyrabiać, po raz pierwszy na Śląsku, ścier drzewny (Ludwik Große, nowy właściciel młyna, na skonstruowanym przez siebie jednoprasowym ścieraku miazgę drzewną mieszał ze szmacianą w proporcji 1:1 i produkował z niej papier). W 1857 r. Große postanowił powiększyć zakład i produkować ścier na sprzedaż (używał dziewięciu urządzeń ścierających napędzanych energią wody i produkował 55–65 t ścieru rocznie). W 1877 r. młyn przeszedł w ręce Friedricha Seeligera, który był zięciem Grossego. Seeliger do spółki z niejakim A. Hayerem zainstalowali maszynę, na której produkowano papier pakowy z wytwarzanego na miejscu ścieru. Przed 1878 r. zapoczątkowano zatem w Podgórzynie maszynową produkcję papieru. Do końca XIX w. fabryka należała do Hayera, a przed I wojną światową zaprzestano eksploatacji maszyny papierniczej, kontynuując jedynie produkcję ścieru do lat 20. XX w. W 1897 r. ścieralnia mocno ucierpiała w czasie powodzi.

 

Znaki wodne

Filigran z papierni Giersdorf/Podgórzyn, po 1800 r.

Papier z papierni w Podgórzynie (Giersdorf), 1772 r., zbiory Muzeum Papiernictwa, MD 1855 AH

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Hössle F., Altenpapierühlen der Provinz Schlesien. Die Papiermühle Giersdorf, „Der Papier-Fabrikant” 1936, z. 36.

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Szymczyk M., Śląskie papiernictwo w okresie industrializacji kapitalistycznej, Duszniki-Zdrój 2000.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas