Poraj
Fabryka tektury

Adres:

ul. Nadrzeczna
Poraj woj. śląskie

Lata działalności:

przed 1926 - 1945

Profil produkcji

tektura lita

Asortyment produkcji

tektura lita, ścier

Wykaz właścicieli

Zdzisław Hasfeld

Opis

Fabryka po raz pierwszy została wymieniona w 1926 r. jako filia fabryki tektury „Natalin” w Masłońskiem, należącej do Zdzisław Hasfelda. W zakładzie wówczas zatrudniano 18 robotników. Od 1930 r. firma Hasfelda obejmowała leżące blisko siebie nad Wartą 3 fabryki tektury: w Poraju, Masłońskiem („Natalin”) i Kamienicy Polskiej („Klepaczka”). Po II wojnie światowej brakuje informacji o fabryce w Poraju, stąd można przypuszczać, że najpóźniej w 1945 r. zaprzestała działalności.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Księga Adresowa Przemysłu Handlu i Finansów, oprac. A. R. Sroka, Warszawa 1926, poz. 18009/2.

Poraj na mapie: Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) /1870 – 1945/

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk