Poręba (daw. Mrzygłód nad Czarną Przemszą)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Poręba, woj. śląskie

Lata działalności:

przed 1823 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Mrzygłodzie nad Czarną Przemszą (obecnie Poręba). Powstał przed 1823 r.

Znaki wodne

koń, trębacz, PPM, Mrzygłód, A.H.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński