Prudnik (niem. Neustadt)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Prudnik, woj. opolskie

Lata działalności:

ok. 1800 - po 1830

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Johann Kmeller (papiernik w Nysie, kierownik papierni w Prudniku)

Opis

Papiernia wymieniana w spisach w 1829 i 1830 r. Przez granice administracyjne miasta przepływają rzeki Prudnik i Złoty Potok. W 1830 r. w papierni działała jedna kadź.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Błaszczyk D., Sachs R., Słownik papierników śląskich do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, Duszniki-Zdrój 2007–2010, t. 1–4.

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas