Przeczyce
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – na podstawie mapy z 1894 r.
Przeczyce, woj. śląskie

Lata działalności:

1644/1645 lub najpóźniej 1668 - 1675

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Napędzany wodami rzeki Czarnej Przemszy, które piętrzył Staw Papierny. Powstał z przekształcenia kuźnicy, która posiadała 3 koła wodne.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Hoszowski K., Żywot Andrzeja Zawiszy Trzebickiego, biskupa krakowskiego i księcia siewierskiego, Kraków 1861, s. 383–384.

Noga Z., Obiekty przemysłowe w księstwie siewierskim (1443–1790) [w:] „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne” 1993, nr 16, s. 132.

Plan odnowy miejscowości Przeczyce, gmina Mierzęcice, na lata 2009–2015 (Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/297/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 sierpnia 2010 r.), s. 7.

 

Opracowanie:

Grzegorz Szyniec