Przemków (niem. Primkenau/Lauterbach)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Przemków, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

ok. 1737 - ok. 1847

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Henryk von Reuss (założyciel) – po 1772
  • Reimann  (właściciel) – do 1795
  • Anna Krystyna Reimann (wdowa) – od 1795
  • Wilhelm Hellwig – 1811
  • Christian Gottlieb Benjamin Groke – 1820
  • Christian Heinrich Gottlieb Robert Groke – do 1847

Opis

Papiernia po raz pierwszy wymieniona w 1737 r., działała bez większych przerw. Po 1847 r. przerobiona na młyn zbożowy. Henryk von Reuss po 1772 r. zbudował w Przemkowie swoją nową siedzibę, więc zapewne też młyn papierniczy był jego własnością. Z końcem XVIII i XIX w. była własnością papierników. W 1795 r. jako właścicielka wymieniana jest wdowa po papierniku Anna Krystyna Reimann. W 1820 r. właścicielem przemkowskiej papierni był komisarz policji. W XIX w. posiadała jedną kadź. Znana także pod nazwą Lauterbach oraz Erbpapiermühle. Funkcjonowała w osadzie Młynów.

 

Znaki wodne

herb czteropolowy z hrabiowską koroną rangową (9 pałek). Jest to herb hrabiowski rodziny von Reuss-Plauen. Czaple i lwy przedstawione schematycznie. Nad herbową tarczą, a pod koroną rangową jest napis HIXGR – skrót od Heinrich IX Grafen (hrabia) Reuss.

Filigran z herbem hrabiowskim rodu von Reuss

 

Filigran z napisem Primkenau (Przemków)

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Hössle F., Altenpapierühlen der Provinz Schlesien. Die Papiermühle Lauterbach, „Der Papier-Fabrikant” 1935, z. 45, s. 371–372.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas