Przysucha
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Przysucha, woj. mazowieckie

Lata działalności:

przed 1760 - ok. 1798

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Przysuchej. Powstał przed 1760, a zakończył działalność około 1798 r.

Znaki wodne

herb, strzelec, Przysucha

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński