Racibórz (niem. Ratibor)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Racibórz, woj. śląskie

Lata działalności:

ok. 1557 - przed 1846

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Georg Frh. von Oppersdorf (założyciel i właściciel) – 1557
  • Michel Knobloch (dzierżawca) – 1574

Opis

Papiernia błędnie była zaliczana do grupy najstarszych papierni śląskich (obok Wrocławia, Nysy i Świdnicy) i m.in. K. Maleczyńska podaje, że istniała już w 1497 r. Zamieszanie wynikło z zamieszczonej przez Briqueta informacji na temat najstarszego znaku wodnego tej papierni. Trafił on na teczkę z dokumentami, wśród których znajdował się także papier z Raciborza, a najstarsze dokumenty w tym zbiorze pochodziły właśnie z 1497 r. Nie jest to jednak równoznaczne z datą powstania papierni w Raciborzu, ponieważ brak jest jakichkolwiek informacji o jej funkcjonowaniu w XV i pierwszej połowie XVI w. Zatem należy uznać, że papiernia powstała dopiero w drugiej połowie XVI w. Należała wówczas do zamku w Raciborzu. Prawdopodobnie przestała istnieć (bądź uległa zniszczeniu) przed 1594 r., ponieważ wówczas magistrat skierował pismo do rządu cesarskiego o wybudowanie nowej papierni. W XVII w. brak informacji o jej działalności. Wzmiankowana ponownie w drugiej połowie XVIII w., swoją działalność zakończyła najprawdopodobniej przed 1846 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

https://www.blogus.de/Pmuehlen.html

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas