Raków
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Raków, woj. świętokrzyskie

Lata działalności:

przed 1823 - po 1867

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Tadeusz Demel

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Rakowie. Powstał przed 1823, a zakończył działalność po 1867 r.

Znaki wodne

rak, kotwica, Madonna, Raków TD

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński