Ruda Wieczyńska
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Ruda Wieczyńska, woj. wielkopolskie

Lata działalności:

1829 - przed 1858

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • J.G. Hofman

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Rudzie Wieczyńskiej. Powstał w 1829, a zakończył działalność przed 1858 r.

Znaki wodne

Ruda Wieczyńska JGJ, Ruda FF

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński