Rudawa (niem. Rothfest), Malta Decor Rudawa
Fabryka papieru / papiernia, Fabryka ścieru / ścieralnia

Adres:


Bodzanów, woj. opolskie

Lata działalności:

1896 - obecnie

Profil produkcji

papier maszynowy, ścier

Asortyment produkcji

  • ścier, papier do drukowania, papier gazetowy, od lat 70. XX w. wata celulozowa.
  • obecnie zakład specjalizuje się w produkcji papierów okleinowych dla przemysłu meblarskiego.

Opis

W 1896 r. przy założonej nieco wcześniej ścieralni wybudowano fabrykę papieru. Początkowo eksploatowano jedną maszynę papierniczą dostarczoną przez firmę Füllner. Z czasem w papierni zainstalowano drugą maszynę (nieustalonej firmy), a przed wielkim kryzysem gospodarczym trzecią, którą dostarczyła firma Voith. Ostatnie urządzenie to jedna z największych maszyn papierniczych zainstalowanych na Śląsku przed II wojną światową. W okresie międzywojennym znacznie rozbudowano rudawską ścieralnię. Zainstalowano w niej wówczas trzy duże ścieraki łańcuchowe firmy Voith.

Po II wojnie światowej zakład został znacjonalizowany. Dzięki zachowanym w stosunkowo dobrym stanie urządzeniom, fabryka stała się w krótkim czasie jednym z najważniejszych producentów papieru gazetowego w Polsce. W okresie PRL-u zaczęto wprowadzać nowe produkty, m.in. w 1972 r. wytwarzano na nowej maszynie papierniczej watę celulozową, a z czasem także papiery przeciwprężne i okleinowe dla przemysłu meblarskiego. Po prywatyzacji zakładu pod koniec lat 90. XX w. właśnie ten asortyment stał się dla zakładu wiodący. Na początku XXI w. w papierni zainstalowano nowe ciągi produkcyjne wytwarzające papiery dla przemysłu meblarskiego.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Historia Rudawskiej Fabryki Papieru, „Przegląd Papierniczy” 1996, nr 9, 481–482.

Szymczyk M., Śląskie papiernictwo w okresie industrializacji kapitalistycznej, Duszniki-Zdrój 2000.

Szymczyk M., Polski przemysł papierniczy 1945–1989, Duszniki-Zdrój 2007, s. 329.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk