Rudka-Skroda
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Rudka-Skroda, woj. podlaskie

Lata działalności:

1834 - 1847

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Rudce-Skrodzie. Powstał w 1834, a zakończył działalność w 1847 r.

Znaki wodne

Rudka GR, Rudka K

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński