Rzędowice, Bzionków (niem. Bzionkau)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – na podstawie mapy z 1883 r.
Rzędowice, woj. opolskie

Lata działalności:

1836 - VI 1850

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Joachim Erlebach – 1836–1839
  • Löbel Sachs – 1839–1850

Opis

Napędzany wodami potoku Myślina. Powstał z przekształcenia młyna zbożowego, który posiadał 2 koła wodne. Po zamknięciu przekształcony w hutę żelaza (fryszernię) „Huta Joanny” (niem. Johannahütte), następnie w młyn kostny, po czym rozebrany.

Według ówczesnego podziału administracyjno-terytorialnego adres młyna papierniczego brzmiał: Warłów (niem. Warlow), Dziuba.

Pamiątką po nim jest toponim Papiernia – obecnie część Rzędowic.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Oppeln 1843, nr 43, poz. 1847, s. 649.

Durok S., Goszyk E., Z historii naszych wsi [w:] „Echo Dobrodzienia i Okolic” 1999, nr 32, s. 7–8.

Goszyk E., Dawne hutnictwo, cz. 2 [w:] „Echo Dobrodzienia i Okolic” 2008, nr 72, s. 15.

Knie J.G., Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien […], Breslau 1845, s. 722.

Mrozek P., Miejsca historyczne i obiekty przyrodnicze na trasie wycieczki rowerowej w sołectwie Rzędowice, Dobrodzień–Rzędowice 2018, s. 54.

 

Opracowanie:

Grzegorz Szyniec