Ścinawa (niem. Steinau)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Ścinawa, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1662 - 1742

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • książę Chrystian
  • Michael Miller
  • Andreas Winde

Opis

Papiernia powstała w 1662 lub 1663 r. Przestała działać w 1742 r. na skutek rozebrania tamy. Miasto leży w dolinie Odry nad Odrą i Zimnicą. Do 1675 r. papiernia była własnością księcia. W 1663 r. książę Chrystian pozwolił używać w księstwie oławskim papieru tylko ze Ścinawy. Dzierżawca papierni ścinawskiej w 1663 r. płacił czynsz w wysokości 300 talarów śląskich,  a około 1740 r. było to już 330 tal. śl.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Błaszczyk D., Sachs R., Słownik papierników śląskich do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, Duszniki-Zdrój 2007–2010, t. 1–4.

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas