Sikórz
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Sikórz, woj. mazowieckie

Lata działalności:

1785 - po 1847

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Francke

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Sikorzu. Powstał w 1785, a zakończył działalność po 1847 r.

Znaki wodne

godło, monogram, JCF, Francke, JK Sikorz

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński