Sławniów
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Sławniów, woj. śląskie

Lata działalności:

przed 1800 - ok. 1840

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • F. Hofmann

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Sławniowie. Powstał przed 1800, a zakończył działalność około 1840 r.

Znaki wodne

Pro patria, kotwica, Pilica, Pilica JG

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński