Smardzów (niem. Schmarse)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Smardzów, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

ok. 1741 - ok. 1882

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Johann Friedrich Haschke (dzierżawca) – 1749
  • Christian Ehrenfried Seliger
  • Heinrich Mahn
  • Friedrich Moritz
  • Christian Fryderyk Paweł Hendler (właściciel) – około 1835

Opis

Papiernia wymieniona po raz pierwszy w 1741 r., działała bez większych przerw. Położona w dorzeczu rzeki Oleśnicy. Papiernia miała przydzielony okręg trzebnicki i miasto Wołczyn do zbiórki surowca szmacianego. Po uwolnieniu zbiórki szmat na Śląsku w 1804 r. papiernia ze Smardzowa była jedną z nielicznych, które posiadały nadal wyznaczony teren zbiórki – mogła pozyskiwać szmaty w dystrykcie oleśnickim księstwa oleśnickiego. W 1830 r. dysponowała jedną kadzią. Działała jeszcze w 1880 r. Około 1882 r. została przerobiona na małą fabrykę krochmalu. Z końcem XVIII i XIX w. właścicielami młyna papierniczego byli papiernicy.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Błaszczyk D., Sachs R., Słownik papierników śląskich do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, Duszniki-Zdrój 2007–2010, t. 1–4.

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas