Sobieszów, Jelenia Góra (niem. Hermsdorf am Kynast)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Sobieszów, Jelenia Góra, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

ok. 1578 - po 1757

Profil produkcji

papier czerpany

Galeria

Opis

Prawdopodobnie produkowano tu papier już w 1578 r., później brak informacji o jej działalności. W latach 1681–1757 pracowała bez większych przerw. Papiernicy z Sobieszowa byli w konflikcie z papiernikiem świdnickim o tereny zbiórki szmat. Papiernia z Sobieszowa (Hermsdorf) jest często błędnie identyfikowana jako młyny papiernicze działające w Łęczynie koło Świeradowa (niem. Hernsdorf).

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas