Soczewka
Młyn papierniczy, Fabryka papieru / papiernia

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Soczewka, woj. mazowieckie

Lata działalności:

1823 - 1930

Profil produkcji

papier czerpany, papier maszynowy

Wykaz właścicieli

  • Jan Rasch
  • Antoni Dal Trozzo
  • Jan Epsztein

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Soczewce powstał w 1823 r. Od 1844 r. funkcjonował jako fabryka papieru. Zakończyła działalność w 1930 r.

Znaki wodne

JR Soczewka, ADT Soczewka, J. Rasch

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

https://lack.lodz.lasy.gov.pl/historia-papierni-w-soczewce#.Y588nH3ML9Q

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński