Solec nad Wisłą
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Solec nad Wisłą, woj. mazowieckie

Lata działalności:

1819 - 1837

Profil produkcji

papier czerpany, papier pakowy

Wykaz właścicieli

  • Jan Rotter

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Solcu nad Wisłą (zwanym także Solcem). Powstał w 1819, a zakończył działalność po 1837 r.

Znaki wodne

J. Rotter, JR

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński