Stadnicka Wola
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Stadnicka Wola, woj. świętokrzyskie

Lata działalności:

przed 1819 - po 1858

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • rodzina Małachowskich

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Stadnickiej Woli (zwanej także Końskim). Powstał przed 1819, a zakończył działalność po 1858 r.

Znaki wodne

herb, Końskie

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński