Stare Bosewo
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Stare Bosewo, woj. mazowieckie

Lata działalności:

1800 - 1830

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • A.F. Grenauer
  • Karol Kohtz

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Starym Bosewie.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński