Stójków (niem. Olbersdorf)
Fabryka tektury, Fabryka ścieru / ścieralnia

Adres:

Stójków
woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1876 - po 1948

Profil produkcji

tektura lita

Asortyment produkcji

ścier, tektura drzewna, a w okresie międzywojennym tektura makulaturowa

Opis

Fabryka została założona w 1876 r. przez Fr. Hoffmanna, a początkowo wytwarzała biały ścier z drewna świerkowego. Wg danych  z 1925 r. wydajność fabryki dziennie sięgała 3500 kg ścieru odwadnianego na jednej odwadniarce i suszonego na powietrzu. W 1907 r. zakład odziedziczył Paul Hoffmann. W czasie wielkiego kryzysu gospodarczego firma zbankrutowała, a fabrykę przejął bank z Kłodzka. W 1934 r. zakład został wydzierżawiony, a krótko później kupiony przez Johanna Pichlera, który w poprzednich latach był kierownikiem leżącej również w Stójkowie drugiej fabryki tektury, należącej do firmy Fritz Paul. Jednak  firma ta w czasie kryzysu zbankrutowała, a Pichler stracił posadę. Przejmując fabrykę po Hoffmannie dał pracę ok. 10 osobom. W następnych latach zrezygnował z wytwarzania ścieru i wprowadził produkcję tektury, powiększając zatrudnienie do 25-30 osób. Wg danych z 1944 r. Pichler na dwóch tekturówkach produkował z makulatury tekturę przydatną do oprawiania książek, wytwarzania pudeł czy też do uszczelnień. W  czasie wojny zakład zatrudniał 12 osób.

Po wojnie fabrykę organizacyjnie podporządkowano papierni w Nowej  Bystrzycy. W 1948 r. stwierdzono bardzo zły stan urządzeń produkcyjnych i budynków, postulując ich odbudowę. Jednak krótko później zakład został zlikwidowany, a budynek przebudowany na mieszkalny.

Opracowanie:

Maciej Szymczyk