Ostrołęka, Stora Enso Poland S.A.
Fabryka papieru / papiernia, Fabryka celulozy / celulozownia, Fabryka opakowań

Adres:

I Armii WP 21
Ostrołęka, woj. mazowieckie

Kontakt:

www: www.storaenso.com/pl-pl

Lata działalności:

1956 - obecnie

Profil produkcji

papier maszynowy, masa celulozowa, opakowania tekturowe

Asortyment produkcji

  • masa celulozowa siarczanowa niebielona, masa półchemiczna z drewna liściastego, papier pakowy, workowy, podłoża do parafinowania, powlekany polietylenem, na tekturę falistą, tektura falista, kartonaże z tektury falistej, worki papierowe, olej talowy, terpentyna surowa, kora i kompost z kory (do 1989)

Powstało 59,6 tys. t. celulozy, 17,6 tys. t. masy półchemicznej, 134 tys. t papieru i kartonu, 54 tys. t tektury falistej, 38 tys. t kartonaży, 125 mln worków.

  • masa celulozowa, papier, tektura falista, opakowania i worki papierowe (od 2015 r. – MP5 „Narew”)

Zakłady zwiększyły produkcję papieru do 650–725 tys. t rocznie.

Wykaz właścicieli

  • Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze – 1956–1990
  • Intercell – 1990–2004
  • Stora Enso S.A. – 0d 2004

Galeria

Opis

Ostrołęckie zakłady były pierwszym po wojnie zbudowanym od podstaw obiektem przemysłowym w polskiej branży papierniczej. Ich zadaniem było pokrycie zapotrzebowania na mocne papiery pakowe i do produkcji opakowań.

Do upadku socjalizmu były prowadzone przez państwowe przedsiębiorstwo Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze. W 1990 r. została utworzona polsko-szwedzko-fińska spółka INTERCELL, która przejęła prowadzenie zakładów. W 2004 r. nowym właścicielem kombinatu został fiński koncern Stora-Enso.

  • Najważniejsze wydarzenia w dziejach zakładu:

– 1956 – rozpoczęcie budowy zakładów,

– 1958 – uruchomienie pierwszego wydziału produkcyjnego,

– 1990 – prywatyzacja zakładów,

– 2013 – uruchomienie MP V „Narew” – jednej z najnowocześniejszych i najwydajniejszych maszyn w Europie.

  • Rozwój zakładu do 1989 r.:

– 1959 – uruchomienie workowni,

– 1960 – uruchomienie MP 1 firmy Black-Clawskon, do produkcji papieru workowego,

– 1960 – uruchomienie  MP 2 firmy Black-Clawskon, do produkcji kartonu,

– 1960 – uruchomienie MP 3 firmy Black-Clawskon, do produkcji papierów pakowych, podłoży do gumowania, asfaltowania i parafinowania,

– 1960 – uruchomienie tekturnicy nr 1, do produkcji tektury falistej,

– 1963 – uruchomienie MP 4 firmy Black-Clawskon, do produkcji flutingu,

– 1965 – uruchomienie wytwórni celulozy siarczanowej niebielonej,

– 1965 – oddanie do eksploatacji wytwórni masy półchemicznej,

– 1965 – oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków,

– 1975 – modernizacja celulozowni,

– 1976 – uruchomienie tekturnicy nr 2 do produkcji tektury falistej,

– 1976 – modernizacja MP 2,

– 1976 – uruchomienie pierwszego zautomatyzowanego ciągu workarskiego,

– 1976 – modernizacja kartonażowni,

– 1982 – modernizacja MP 4,

– 1984 – modernizacja MP 1,

– 1984 – oddanie do eksploatacji instalacji do odzysku terpentyny,

– 1987 – modernizacja MP 3,

– 1987 – modernizacja tekturnicy nr 1,

– 2008–2011 – budowa nowej  elektrociepłowni,

– 2013 – budowa MP 5 „Narew” o wydajności 455 tys. t papieru rocznie (konstruktorem maszyny jest firma Voith, układ technologiczny do przerobu makulatury dostarczyła firma Andritz, oczyszczalnie ścieków firma Flootech, a rozwłókniacze firma Vaahto),

– 2015 – budowa nowej oczyszczalni ścieków,

– 2020 – zamknięcie zakładu produkcji worków.

Opracowanie:

Maciej Szymczyk