Straszewy
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Straszewy, woj. mazowieckie

Lata działalności:

przed 1789 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Papiernia zatrudniała w 1789 r. 3 robotników, a wartość produkcji wynosiła 300 talarów.

Straszewy – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Lubowidz, na południe od Lidzbarka.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Budka W., Recenzja Fr. Hössla „Alte Papiermühlen der Preussischen Provinzen West und Ostrpreussen mit Danzig, auch Posen”, „Przegląd Biblioteczny” 1938, s. 175–184.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas