Straszyn
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Straszyn, woj. pomorskie

Lata działalności:

przed 1570 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Straszynie powstał przed 1570 r.

Znaki wodne

ryba w kole

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papierniczeWarszawa 1991.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński