Suków
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Suków, woj. świętokrzyskie

Lata działalności:

1641 - 1868

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Sukowie. Powstał w 1641, a zakończył działalność w 1868 r.

Znaki wodne

pastorał i mitra, pocztylion, XBK K18, B Suków, Baumert

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemyślu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński