Supraśl
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Supraśl, woj. podlaskie

Lata działalności:

1710 - 1840

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • M. Sokołowski – 1710–1714
  • Józef Obrocki – 1714–1720
  • B. Lenczewski – 1720–1725
  • Piotr Błogoczewski – 1725
  • zakon Bazylianów – 1725–1764
  • Tierbach – do 1797
  • Jerzy Ludwik Kothz – XVIII/XIX w.
  • Christian Wilhelm Ralf – przed 1832
  • Jan Sztic/Stienfs – 1832–1834

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Supraślu. Powstał w 1710, a zakończył działalność w 1840 r.

Znaki wodne

pogoń, ryba, Supraśl

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e90fc6d4-25fb-4e8f-8cf0-209e526a2246

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński