Szczecin-Dąbie (niem. Altdamm), Natronzellstoff- und Papierfabriken A.G. Werk Altdamm
Fabryka papieru / papiernia, Fabryka celulozy / celulozownia, Fabryka wyrobów z papieru i tektury

Adres:

Pomorska 58
Szczecin woj. zachodniopomorskie

Lata działalności:

1872 - 1945

Profil produkcji

papier maszynowy, masa celulozowa

Asortyment produkcji

masa celulozowa sodowa niebielona i bielona, papier workowy, papier krepowany, papier izolacyjny, worki papierowe.

Wykaz właścicieli

1872-1900 – Papierstoff-Fabrik-Aktien-Gesellschaft (spółka złożona z przedsiębiorców z Dąbia i Szczecina)

1900-1918 – Altdamm-Stahlhammer Holzzelstoff- u. Papierindustrie A.G. (główny udziałowiec Gwido Henckel von Donnensmarck)

1918-1945 – Natronzellstoff u. Papierfabriken A.G., Zweigniederlassung Altdamm (główny udziałowiec Wilhelm Hartmann i jego następcy).

Opis

Wytwórnia celulozy sodowej w Dąbiu była jedną z pierwszych celulozowni w Niemczech. Została założona w latach 1872-1873 przez przedsiębiorców z Dąbia i Szczecina jako spółka akcyjna. Członkiem Rady Nadzorczej spółki w pierwszym okresie jej działalności był niejaki Grüneberg. Zakład wybudowano wg projektów A. Lee, który kierował celulozownią w latach 1875-1876.

W pierwszych dwóch dekadach istnienia fabryki produkcja była opłacalna. Największym kosztem dla spółki był zakup węgla: do wyprodukowania jednej tony celulozy zużywano aż 4 tony opału! W latach 80. XIX w. koszt produkcji tony celulozy szacowano na ok. 220 marek, a przy sprzedaży uzyskiwano 270 marek za tonę celulozy niebielonej i 370 marek za bielonej. W latach 90. XIX bardzo szybko rozwijała się konkurencyjna technologia produkcji celulozy: siarczynowa, która była znacznie tańsza niż sodowa. Z tego powodu celulozownię sodową w Dąbiu dotknął problem ze sprzedażą jej produktów. W celu ratowania zakładu przed likwidacją wybudowano własny oddział papierniczy: w 1897 r. w firmie Füllner z Cieplic koło Jeleniej Góry kupiono do Dąbia pierwszą maszynę do produkcji papierów z celulozy sodowej. Jednak przetrwanie fabryki wymagało jeszcze większych inwestycji, na które podszczecińska spółka nie miała środków. Z tego względu w 1900 r. przeprowadzono fuzję z firmą należącą do górnośląskiego magnata przemysłowego – księcia Gwido Henckel von Donnersmarck, która posiadała podobny zakład w Kaletach (niem. Stahlhammer) koło Tarnowskich Gór. Dzięki środkom bogatego wspólnika doszło do rozbudowy zakładów w Dąbiu, m.in. w krótkim czasie zainstalowano tu dwie kolejne maszyny papiernicze. W 1914 r. cały kompleks fabryczny składał się z celulozowni (posiadającej 9 warników, 3 holendry do bielenia celulozy i 1 odwadniarkę masy) oraz papierni (z trzema maszynami papierniczymi, 13 holendrami i 5 gniotownikami do mielenia masy papierniczej). Wytwarzano tu dziennie 20 ton celulozy, której znaczną część przetwarzano na miejscu na papier. Zakłady zatrudniały wówczas 350 pracowników. Zakładami w Dąbiu i Kaletach kierował wówczas Hans Bayer (kierownictwo całej spółki znajdowało się w Dąbiu).

W 1918 r. spółka prowadząca zakłady celulozowo-papiernicze w Dąbiu i Kaletach została przejęta przez należący do Wilhelma Hartmanna koncern Natronzellstoff u. Papierfabriken A.G. (tzw. Natronag), skupiający zakłady wytwarzające celulozę sodową (natronową) i mocny papier do produkcji głównie opakowań. W późniejszym okresie koncern wchłonął również zakłady celulozowo-papiernicze w Krapkowicach oraz papiernie w: Przewozie nad Nysą Łużycką, Oker oraz Arnstadt.  W okresie międzywojennym w Dąbiu rozbudowywano głownie papiernię: w 1937 r. eksploatowano tu 4 maszyny papiernicze, 17 holendrów, 3 gniotowniki, 2 sklejarki do kartonu, urządzenia do krepowania papieru oraz wydział produkcji worków papierowych. W celulozowni eksploatowano m.in. 10 warników i 1 odwadniarkę celulozy.

W latach II wojny światowej zamknięto przestarzałą celulozownię. Wg zestawienia z 1944 r. koncern Natronag w Dąbiu eksploatował tylko papiernię z 4 maszynami papierniczymi oraz wydział przetwórstwa z urządzeniami do produkcji worków papierowych, papieru krepowanego oraz papieru do celów izolacyjnych.

Wiosną 1945 r. w czasie walk o Szczecin papiernia została częściowo zniszczona. Po przejęciu budynków przez polskie władze stwierdzono brak większości urządzeń produkcyjnych, które prawdopodobnie zostały wcześniej zdemontowane przez Rosjan. W 1952 r. branża papiernicza przekazała obiekty po papierni w Dąbiu Okręgowym Zakładom Zbożowym PZZ, z przeznaczeniem na magazyny zbożowe. Obecnie część zabudowań po dawnych zakładach celulozowo-papierniczych zajmuje firma CSV.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Adressbuch der Maschinen-Papier- und Pappen-Fabriken sowie der Holzstoff-, Strohstoff- & Cellulose-Fabriken des deutschen Reiches, Osterreich-Ungarns und der Schweitz, Biberach 1880.

Adressbuch der Papierindustrie Deuschlands und der Schweiz, Berlin 1914.

Birkner. Adressbuch der Papierindustrie Europas, Berlin 1934.

Birkner. Adressbuch der Papierindustrie Europas, Berlin 1944.

Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften 1937, Berlin 1937, Bd. IV.

Empfängerliste u. Zeugnisse über Papiermaschinen, Kartonmaschinen, Langsiebpappenmaschinen und Langsiebentwässerungsmaschinen. H. Hüllner Warmbrunn. Wydanie po 1914 r.

Kirchner E., Die Papierfabrikation in den Ländern der Sektion X der Papiermacher-Berufsdenossenschaft. Sonderndruck aus der Festnummer des Wochenblatt für Papierfabrikation 1911.

Łuczak M., Szczecin / Dąbie / Altdamm, Szczecin 2014.

Szymczyk M., Polski przemysł papierniczy 1945-1989, Duszniki-Zdrój 2007.

Szymczyk M., Powstanie i rozwój przemysłu celulozowo-papierniczego do 1918 r. na obszarze dzisiejszej Polski, „Przegląd Papierniczy”, 1997 nr 11.

Składam podziękowania Panu Doktorowi Markowi Łuczakowi za pomoc w zlokalizowaniu zakładu oraz za udostępnienie ilustracji.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk