Szczytna
Fabryka papieru / papiernia, Fabryka ścieru / ścieralnia

Adres:


Szczytna, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

przed 1866 - przed 1902

Profil produkcji

papier maszynowy, ścier, papier pakowy

Asortyment produkcji

  • ścier drzewny
  • brązowy papier pakowy ze ścieru drzewnego

Wykaz właścicieli

  • rodzina Löbbecke – 1866
  • W. Löbbecke – 1872
  • spółka Wittig & Wöllmer – 1883
  • firma Haber – 1896

Opis

Zakład papierniczy w Szczytnej zlokalizowany był nad rzeką Bystrzycą Dusznicką, w pobliżu miejsca, w którym pod koniec XIX w. wybudowano dworzec kolejowy. Pierwsza wzmianka o fabryce ścieru, należącej wówczas do rodziny von Löbbecke, znajduje się w regionalnym zestawieniu zakładów przemysłowych z 1866 r. Była to zatem jedna z pierwszych wytwórni masy drzewnej do celów papierniczych na terenie ziemi kłodzkiej. W książce adresowej niemieckiego przemysłu papierniczego z 1872 r. jest mowa o fabrykach należących do W. Löbbecke, które produkowały ścier. Podobne informacje były powielane w kolejnych książkach adresowych, aż do połowy lat 80. XIX w. Na podstawie tych informacji można przypuszczać, że ścier produkowany w zakładzie (lub zakładach) sprzedawany był początkowo innym papierniom.

W 1883 r., gdy zakład należał już do spółki Wittig & Wöllmer, zainstalowano w nim maszynę papierniczą, na której wytwarzano brązowy papier pakowy ze ścieru pozyskiwanego we własnej ścieralni. Po raz ostatni w zestawieniu branżowym papiernia i ścieralnia w Szczytnej figurują w 1894 r. Z kolei w lokalnym piśmie z 1896 r. widnieje informacja, że fabryka została wydzierżawiona firmie Haber ze Zwierzyńca koło Oławy na dwa lata i wkrótce będzie uruchomiona. Zakładu nie udało się uruchomić na długo, gdyż w kolejnych branżowych książkach adresowych o tej papierni nie pojawiły się już żadne informacje. W 1902 r. zabudowania papierni wraz z przyległym terenem w okolicach dworca kolejowego kupiła firma F. Rohrbach i Karl Böhme, z zamiarem wybudowania nowej szlifierni szkła. Notatka ta, pomimo że pojawiła się już po zamknięciu papierni, pozwoliła ustalić lokalizację tego zakładu.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Zarys dziejów przemysłu papierniczego na ziemi kłodzkiej do 1945 r., „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2020, t. XIV, s. 25–26.

Neue Papierfabriken, „Wochenblatt für Papierfabrikation” 1884, nr 5, s. 170.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk