Szczytna
Fabryka papieru / papiernia, Fabryka ścieru / ścieralnia

Adres:


Szczytna, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

przed 1866 - przed 1902

Profil produkcji

papier maszynowy, ścier, papier pakowy

Asortyment produkcji

  • ścier drzewny
  • brązowy papier pakowy ze ścieru drzewnego

Wykaz właścicieli

  • rodzina Löbbecke – 1866
  • W. Löbbecke – 1872
  • spółka Wittig & Wöllmer – 1883
  • firma Haber – 1896

Opis

Zakład papierniczy w Szczytnej zlokalizowany był nad rzeką Bystrzycą Dusznicką, w pobliżu miejsca, w którym pod koniec XIX w. wybudowano dworzec kolejowy. Pierwsza wzmianka o fabryce ścieru, należącej wówczas do rodziny von Löbbecke, znajduje się w regionalnym zestawieniu zakładów przemysłowych z 1866 r. Była to zatem jedna z pierwszych wytwórni masy drzewnej do celów papierniczych na terenie ziemi kłodzkiej. W książce adresowej niemieckiego przemysłu papierniczego z 1872 r. jest mowa o fabrykach należących do W. Löbbecke, które produkowały ścier. Podobne informacje były powielane w kolejnych książkach adresowych, aż do połowy lat 80. XIX w. Na podstawie tych informacji można przypuszczać, że ścier produkowany w zakładzie (lub zakładach) sprzedawany był początkowo innym papierniom.

W 1883 r., gdy zakład należał już do spółki Wittig & Wöllmer, zainstalowano w nim maszynę papierniczą, na której wytwarzano brązowy papier pakowy ze ścieru pozyskiwanego we własnej ścieralni. Po raz ostatni w zestawieniu branżowym papiernia i ścieralnia w Szczytnej figurują w 1894 r. Z kolei w lokalnym piśmie z 1896 r. widnieje informacja, że fabryka została wydzierżawiona firmie Haber ze Zwierzyńca koło Oławy na dwa lata i wkrótce będzie uruchomiona. Zakładu nie udało się uruchomić na długo, gdyż w kolejnych branżowych książkach adresowych o tej papierni nie pojawiły się już żadne informacje. W 1902 r. zabudowania papierni wraz z przyległym terenem w okolicach dworca kolejowego kupiła firma F. Rohrbach i Karl Böhme, z zamiarem wybudowania nowej szlifierni szkła. Notatka ta, pomimo że pojawiła się już po zamknięciu papierni, pozwoliła ustalić lokalizację tego zakładu.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Zarys dziejów przemysłu papierniczego na ziemi kłodzkiej do 1945 r., „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2020, t. XIV, s. 25–26. https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/155459/edition/116518/content

Neue Papierfabriken, „Wochenblatt für Papierfabrikation” 1884, nr 5, s. 170.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk