Toszek (niem. Tost)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Toszek, woj. śląskie

Lata działalności:

1764 - ok. 1820

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • hrabia Posadowski (założyciel) – 1764
  • Thomas Müller (papiernik w Toszku)
  • Martin Mader – właściciel od 1775

Opis

Papiernia założona w 1764 r. przez hrabiego Posadowskiego. Produkcji zaprzestano prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX w. (około 1820 r.). Położona nad rzeką Potok Toszecki. Papiernia w Toszku była w konflikcie o tereny zbiórki szmat z właścicielami kompleksu papierniczego w Goszczu – między właścicielami doszło na tym tle do ostrego sporu zakończonego bójką. O okręg toszecki zabiegała także papiernia z Nysy. Spory o surowiec, pomimo interwencji urzędników w sprawie przyznania rewirów Toszkowi, toczyły się jeszcze na początku XIX w. Papiernia w Toszku zużywała około 300 cetnarów szmat rocznie – dane te pozwalają szacować, że produkcja odbywała się z dwóch kadzi, a średnio na ryzę papieru zużywano tu 17 kg szmat.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Błaszczyk D., Sachs R., Słownik papierników śląskich do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, Duszniki-Zdrój 2007–2010, t. 1–4.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas