Tursko (daw. Rudnik)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Tursko, woj. wielkopolskie

Lata działalności:

ok. 1828 - przed 1858

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • T. Demel

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Tursku (dawniej Rudnik). Powstał około 1828, a zakończył działalność przed 1858 r.

Znaki wodne

Rudnik TD, Rudniki TD

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński