Ucieszków (niem. Autischkau)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Ucieszków, woj. opolskie

Lata działalności:

przed 1798 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Papiernia wzmiankowana w 1798 r., później brak o niej informacji.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas