Unięcice, Pobiedna (niem. Meffersdorf)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Pobiedna, Unięcice, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

przed 1600, ponownie ok. 1700 - 1879

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Adolf von Gersdorf (właściciel papierni i dóbr Unięcice) – po 1700
  • Hans Christoph Mietzschke (kupił papiernię za 850 tal.) – od 1712
  • Jeremias Liebig – właściciel 1718
  • Jeremias Siebeneicher (mistrz papierniczy w Unięcicach; kupił papiernię za 2 tys. tal.) – 1742
  • Gottfried Mohaupt – od 1742
  • Martin Hofmann – od 1781
  • Johann Gottfried Schröter (kupił papiernię za 2,019 tys. tal.) – 1821
  • Weise – 1879

Opis

Pierwszy młyn papierniczy w Unięcicach założono przed 1600 r., jednak najprawdopodobniej uległ zniszczeniu w czasie wojny trzydziestoletniej. W 1700 r. wzmiankuje się budowę/odbudowę papierni. Odtąd działała bez przerwy, aż do 1879 r. kiedy spłonęła. Początkowo była w posiadaniu właściciela dóbr Unięcice Adolfa von Gersdorfa (po 1700 r.). Od początku XIX w. w Unięcicach rozwijało się tkactwo. W spisie gospodarczym z 1825 r. wykazano działające tam: browar, gorzelnię, papiernię, dwa tartaki i pięć młynów. Według danych z lat 1830 i 1845 w papierni działała 1 kadź. W 1879 spalił się młyn papierniczy, a w 1881 r. na posesji tej zbudowano tkalnię mechaniczną. Dobra Unięcic zostały włączone do miejscowości Pobiedna.

Nazwa Unięcice była zapisywana na wiele sposobów: Meßdersdarf, Meistersdorf, Misdersdorf, Meffersdorf.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Błaszczyk D., Sachs R., Słownik papierników śląskich do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, Duszniki-Zdrój 2007–2010, t. 1–4.

https://www.blogus.de/Pmuehlen.html

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas