Uszyce (niem. Uschütz)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna - brak dokładnych danych
Uszyce, woj. opolskie

Lata działalności:

po 1792 - ok. 1845

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Papiernia powstała po 1792 r. Działała bez większych przerw. Po raz ostatni wymieniona w spisach w 1845 r. Położona w dorzeczu Stobrawy.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas