Wadąg (niem. Wadang)
Młyn papierniczy, Fabryka papieru / papiernia

Adres:

ul. Jagiellońska
Wadąg, woj. warmińsko-mazurskie

Lata działalności:

1715 - 1866

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • rodzina Hemplów – 1715–1843
  • Olsztyńska Korporacja Powiatowa – 1843–1855
  • porucznik Carl Schacht (z Wartemborka) – 1855–1866

 

Opis

Papiernia w Wadągu początkowo działała pod protektoratem Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku. Została założona w 1715 r. przez Johanna Andreasa Hempla. Pod jego zarządem działała do jego śmierci w 1734 r. Następnie należała do jego spadkobierców, aż do 1843 r. kiedy to Joseph Jacob Hempel sprzedał swój majątek Olsztyńskiej Korporacji Powiatowej.

W XVIII i na początku XIX w. papiernia była jednym z najlepiej prosperujących zakładów przemysłowych na Warmii. Według danych z 1806 r. pracowało tam 6 papierników, którzy wytworzyli wówczas 1,6 tys. ryz papieru. Tysiąc ryz sprzedano w Prusach, a 600 wywieziono na inne tereny ziem polskich.

Papiernia jako pracujący zakład była wymieniana jeszcze w 1864 r. W ostatnim okresie działalności (nie wiadomo, kiedy dokładnie) zainstalowano w niej maszynę papierniczą. W 1866 r. została przebudowana na olejarnię. Obecnie na jej miejscu pracuje elektrownia wodna.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Bętkowski E., Papiernia w Wadągu, https://www.olsztyn24.com/news/3345-papiernia-w-wadagu.html

Papiernia w Wadągu koło Olsztyna, https://olsztyn.ap.gov.pl/papiernia-na-wadagu-kolo-olsztyna

 

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk