Warszawa
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Warszawa, woj. mazowieckie

Lata działalności:

1816 - 1825

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Fryderyk Neumann

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Warszawie. Powstał w 1816, a zakończył działalność w 1825 r.

Znaki wodne

syrena, F. Neumann

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński