Wawrzyńcowskie
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Lasowice Wielkie, Wawrzyńcowskie, woj. opolskie

Lata działalności:

przed 1798 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Wawrzyńcowskie Jasienie to przysiółek położony w gminie Lasowice Wielkie. Papiernia wzmiankowana w 1798 r., później brak o niej informacji. Położona w dorzeczu Stobrawy.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas