Wiercica
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Wiercica, woj. śląskie

Lata działalności:

ok. 1820 - po 1858

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Wiercicy (zwanej także Staropolem). Powstał około 1820, a zakończył działalność po 1858 r.

Znaki wodne

jeleń, Wiercica

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński