Wilczkowice
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Wilczkowice, woj. małopolskie

Lata działalności:

1549 - po 1770

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Wilczkowicach. Powstał w 1549, a zakończył działalność po 1770 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papierniczeWarszawa 1991.

https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/169020/edition/134437/content

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński