Wilczyce, Bukowina Bobrzańska
Młyn papierniczy

Adres:

Wilczyce, lokalizacja na mapie orientacyjna - brak dokładnych danych
Bukowina Bobrzańska, woj. lubuskie

Lata działalności:

po 1741 - po 1819

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • baron von Arnold

Opis

Wilczyce stanowią część wsi Bukowina Bobrzańska. Położone są w dorzeczu Bobru. Papiernia założona po 1741 r. przez barona von Arnolda, ostatni raz wymieniana w 1819 r. Z czasów pruskich znana jest okładka ryzy papieru z papierni w Wilczycach, na której znajdowała się podobizna Fryderyka II oraz herb Żagania, który był jednocześnie filigranem tej papierni.

Znaki wodne

herb Żagania

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas