Wilkanów (niem. Wölfelsdorf)
Fabryka tektury, Fabryka ścieru / ścieralnia

Adres:


Wilkanów, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

ok. 1883 - 1959

Profil produkcji

Asortyment produkcji

  • ścier
  • tektura
  • naczynia i pojemniki z masy drzewnej

Opis

Tekst w opracowaniu

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Chamski D., Historia Fabryki Naczyń Impregnowanych ze Ścieru Drzewnego w Wilkanowie, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2007, nr 1, s. 223–230.

Szymczyk M., Zarys dziejów przemysłu papierniczego na ziemi kłodzkiej do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2020, nr 14, s. 37–38.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk