Włocławek
Fabryka papieru / papiernia

Adres:

ul. Kaliska 27
Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie

Lata działalności:

1906 - przed 1944

Profil produkcji

papier maszynowy

Asortyment produkcji

  • papier do drukowania i pakowania
  • ustniki do papierosów

Wykaz właścicieli

  • L. Luidor – 1906–1909
  • Sachs i Tyborowski – 1909–1913
  • Szwarcsztajnowie (w okresie międzywojennym zakład był prowadzony pod firmą Włocławska Fabryka Papieru S.A.) – od 1913

Opis

Zakład powstał przy ówczesnej ul. Kaliskiej 27. Działał do czasów II wojny światowej, kiedy to został przez Niemców zlikwidowany. Po wojnie, wraz z przebudową układu komunikacyjnego Włocławka, ul. Kaliska została skrócona i obecnie obszar po dawnej papierni leży przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.

W zakładzie eksploatowano jedną maszynę papierniczą o szerokości 1,4 m. Rocznie wytwarzano tam około 3 tys. t papieru.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Zakłady Celulozowo-Papiernicze im. J. Marchlewskiego Włocławek 1899–1974, red. Z. Olesiński, Włocławek 1974, s. 5.

Plan Miasta Włocławka z 1911 r., http://mapy.wloclawek.pl/plan-miasta-wloclawka-z-1911r/

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk