Wola Naropińska
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Wola Naropińska, woj. łódzkie

Lata działalności:

1816 - 1870

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • W. Kopitz

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Woli Naropińskiej (zwanej także Naropną). Powstał w 1816, a zakończył działalność w 1870 r.

Znaki wodne

W. Kopitz, Wola, WK Wola

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński