Wola Pszczółecka
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Wola Pszczółecka, woj. łódzkie

Lata działalności:

1814 - 1870

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Jan Gampf

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Woli Pszczółeckiej (zwanej także Fraszką). Powstał w 1814, a zakończył działalność w 1870 r.

Znaki wodne

J. Gampf Wola, W. Gampf Wola

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński