Wólka Horyniecka
Młyn papierniczy

Adres:

Wólka Horyniecka
Horyniec-Zdrój, woj. podkarpackie

Lata działalności:

1637 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Asortyment produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • rodzina Lutosławskich
  • rodzina Gorelowskich – 1637–1648
  • rodzina Telefusów

Opis

Pod koniec XVI w. właścicielami Horyńca i okolicznych wsi była rodzina Lutosławskich, ród szlachecki pochodzący z ziemi przemyskiej. Po burzliwych latach związanych z napadami tatarskimi na te ziemie, w 1637 r. właścicielami Horyńca została rodzina Gorelowskich, która trwała na tym terenie tylko do 1648 r. (do wybuchu wojny kozackiej). Właśnie z tymi rodzinami wiąże się powstanie papierni, która podobno nie istniała zbyt długo. Papier tu produkowany posiadał prawdopodobnie znaki wodne z herbem Lutosławskich – Korab, jak i Gorelowskich, a w późniejszym okresie papier znakowano również herbem Łabędź rodziny Telefusów, następnych właścicieli Horyńca.

Losy tej papierni nie zostały dotąd dokładniej zbadane przez historyków papiernictwa, ale dotychczasowe poszukiwania wykazały, że istnienie papierni na tym terenie było możliwe. Przez Horyniec-Zdrój przepływa rzeczka o nazwie Papiernia, nad którą leży przysiółek o nazwie Papiernia. Zarówno tam, jak i w Horyńcu-Zdroju występują obecnie nazwiska Papierniccy. Wieś, do której tę papiernię przypisywano, nazywała się Wólka Horyniecka.

 

Znaki wodne

Znaki wodne z herbem Lutosławskich – Korab oraz Gorelowskich, a w późniejszym okresie również herb Łabędź rodziny Telefusów, następnych właścicieli Horyńca.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Budka W., Wykaz fabryk papieru w Królestwie Polskim z r. 1823, „Przegląd Papierniczy” 1956, nr 12, s. 248–252.

Goetzendorf-Grabowski L., Papiernie na Roztoczu, „Przegląd Papierniczy” 2009, nr 7, nr 12, s. 428–430.

Suwała B., Gmina Horyniec Zdrój, 2003.

Archiwum Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój oraz miejscowych podmiotów gospodarczych.

 

Opracowanie:

Leszek Goetzendorf-Grabowski