Wrocław (niem. Breslau)
Fabryka tektury

Adres:

Krakowska 48-50
Wrocław woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1850 - przed 1940

Profil produkcji

tektura lita

Asortyment produkcji

Tektury szare i barwione do celów: introligatorskich, na opakowania, do produkcji obuwia, walizek oraz do wytwarzania tarcz strzelniczych. Tektury skóropodobne.

Wykaz właścicieli

Rodzina Sauer – do lat 20. XX w.
Werner i Walther Bartsch – po 1927 r.
Ostdeutsche Feinpappenwerke GMBH – 1938 r.

Opis

Fabryka powstała na południowo-wschodnim przedmieściu Wrocławia nad rzeką Oławą ok. 1950 r. Prowadzona była pod firmą A. Sauer & Sohn, nawet gdy właścicielami fabryki zostali Werner i Walther Bartsch. Początkowo droga przy której znajdowała się fabryka nosiła nazwę Ohlauer Chausse (Szosa Oławska), jednak w 1911 r. zmieniono jej nazwę na Ofener Straβe. Obecnie ulica nosi nazwę Krakowska. Zakład usytuowany był blisko linii kolejowej zwanej Koleją Górnośląską.
Wg opisu zakładu z 1914 r. eksploatowano tam trzy tekturówki. Znacznie obszerniejszy opis zakładu znajduje się w zestawieniu z 1927 r. Oprócz trzech tekturówek zakład posiadał warnik do rozgotowywania surowców, trzy kołognioty, trzy holendry i suszarnię typu Schilde. Zespół energetyczny posiadał moc 100 KM. Możliwości produkcyjne zakładu wynosiły 6 ton tektury na dzień. Zakład dostarczał tekturę m.in. zakładom introligatorskim i fabrykom butów. Ponadto specjalizował się w produkcji tektury na tarcze strzelnicze: był w stanie wytwarzać arkusze o wyjątkowo dużych rozmiarach 125×200 cm, przydatne do wykonywania dużych tarcz imitujących postać człowieka. Inną specjalnością zakładu były tektury odporne na wilgoć, wytwarzane wg patentu wrocławskiego naukowca prof. Otto Ruffa.
Zakład został zamknięty przed 1940 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Adressbuch der Papierindustrie, Berlin 1914.

Kirchner U. (oprac.), Adreßbuch der Papier-, Pappen-, Holzstoff-, Zellstoff- und Strohstoff-Fabriken des Deutschen Reiches, Belgiens, Dänemarks, Elsaß-Lothringens, Estlands, Jugoslawiens, Lettlands, Litauens, Luxemburgs, der Niederlande, Österreichs, Polens, der Schweiz, der Tschechoslowakei und Ungarns, Biberach 1927/28.

 

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk