Wrocław (niem. Breslau)
Młyn papierniczy

Adres:


Wrocław, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

przed 1490 - 1840

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • własność miasta – [przed] 1490–1526
  • Nikolaus Meynhart (papiernik) – dzierżawca od 6 lutego 1490
  • Stefan Stempfer – 1526–1672
  • ponownie własność miasta – 1672–1780
  • Johann Gottlieb Zeh (papiernik oraz wytwórca form papierniczych)
  • Wulst (papiernik)

Galeria

Opis

Młyn papierniczy we Wrocławiu uruchomiony został przed 1490 r. Najstarszy znany dokument dotyczący tej papierni nosi datę 6 lutego 1490 r. Jest to zobowiązanie ówczesnego papiernika Hansa Hanolta do opłaty czynszu dzierżawnego za papiernięWrocławski młyn papierniczy został wybudowany na koszt miasta i przez kilkadziesiąt lat był on w posiadaniu władz miejskich. W pierwszej połowie XVI w. dzierżawcą papierni stał się pochodzący z Bazylei Stefan Stempfer. Pierwotnie młyn funkcjonował na Kępie Mieszczańskiej. Po pożarze w 1523 r. miasto odbudowało papiernię w innym miejscu, a mianowicie na Wyspie Młyńskiej (w jej północno-wschodniej części). W nowej lokalizacji działała ona nieprzerwanie aż do zamknięcia.

W 1526 r. papiernię kupił jej dotychczasowy dzierżawca Stefan Stempfer.

Podczas wojny trzydziestoletniej (1618–1648) papiernia wrocławska nie ucierpiała i cały czas była czynna. Wrocław uniknął splądrowania podczas wojny, nie nastąpiły także przerwy w dostawie szmat z terenu miasta, szwankował jedynie dowóz tego surowca z dalszych terenów.

Wrocławska papiernia działała bez większych przeszkód do początku lat 40. XIX w.

W 1840 r. młyn spłonął.

Znaki wodne

1494–1721: litera W z koroną, wysokość 2,5–6 cm

1503–1504: głowa wołu z wężem i literą W

1499–1650: głowa Jana Ewangelisty w tarczy, wysokość 3–6 cm

1541–1651: herb Wrocławia, wysokość 3,5–9 cm

Znaki wodne - galeria

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław 1961.

Eysymontt R., Budowle młynów i papierni na terenach dzisiejszego Dolnego Śląska – wybrane przykłady, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2014, t. 8, https://muzeumpapiernictwa.pl/roczniki/rocznik-muzeum-papiernictwa-tom-viii/

 

 

 

Opracowanie:

Jan Bałchan