Żaganiec (niem. Hermsdorf b. Sagan)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna - brak dokładnych danych
Żaganiec, woj. lubuskie

Lata działalności:

przed 1798 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Wzmianki o papierni w Żagańcu pojawiają się w 1798 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas