Zakopane-Kuźnice, zakład górny
Fabryka tektury, Fabryka ścieru / ścieralnia

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Zakopane-Kuźnice, woj. małopolskie

Lata działalności:

1884 - 1895

Profil produkcji

tektura lita

Asortyment produkcji

  • ścier
  • tektura

Wykaz właścicieli

  • Magnus Peltz – 1884–1888
  • Władysław hr. Zamojski – 1889–1895

Opis

Zakład został wybudowany w 1884 r. przez właściciela Kuźnic Magnusa Peltza. Zlokalizowano go w górnej części miejscowości. Jako surowiec wykorzystywano w nim pozyskiwane w okolicy drewno. W 1895 r. fabryka spłonęła od uderzenia pioruna. Brakuje na jej temat bliższych danych. W późniejszym czasie w pobliżu wzniesiono dom wypoczynkowy „Energetyk”, obecnie EN Hotel.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siarzewski W., Z dziejów przemysłu w Kuźnicach zakopiańskich, „Tatry TPN” 2006, nr 1 (15).

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk